Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

Inclusief

Binnen scholengroep Wijzer zijn er veel specialisaties. Zo werken wij met interne en externe specialisten aan het verbeteren van ons onderwijs. Voor hoogbegaafdheid, Talent in Bloei, de projectgroepen en Plusklas. Voor degene die een extra handje nodig hebben MeerMiddag, Pr8klas

Inclusiever onderwijs

Inclusief onderwijs gaat over jongeren met én zonder een extra ondersteuningsbehoefte. Ze gaan samen naar school en volgen zoveel mogelijk samen onderwijs en iedereen hoort erbij. Om dit te doen is er een gezamenlijke pedagogische basis nodig met intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en tussen onderwijs en zorg. Waarbij expertise dicht bij het kind en in de school beschikbaar is. We bewegen daarbij naar een meer contexten groepsgerichte benadering. Want zo profiteren meer jongeren van de beschikbare ondersteuning. Daarbij blijven de drie kerntaken kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de leerling centraal staan, zodat de leerling zijn of haar plek binnen de samenleving vindt. 

Zie het koersplan voor meer informatie

Talent in Bloei

Begeleiding en advies op het gebied van hoogbegaafdheid

–      Talent in Bloei kan begeleiding geven op individueel niveau. 
–      Talent in Bloei kan ingezet worden als begeleiding of professionalisering binnen een school.

Individuele begeleiding

Plusklas Talent in Bloei

Projectgroepen en Plusklas

De scholen van Wijzer hebben allemaal een projectgroep binnen school. Kinderen die aan de projectgroepen deelnemen kunnen door gecompact werk van de basisstof, meer verdieping en verrijking krijgen door de begeleiding die ze krijgen.

 

Plusklas Bunschoten is voor hoogbegaafde kinderen in groep 6, 7 en 8. Wij streven ernaar om deze leerlingen in de actieve stand te houden en te werken aan de executieve functies, doormiddel van uitdagende opdrachten.

Meer Middag: School en Omgeving

Het subsidieprogramma School en Omgeving heeft als doel om kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basisschooltijd extra activiteiten aan te bieden. De intern begeleiders van de scholen voeren de regie voor de kinderen om in aanmerking te komen voor deze activiteiten. De activiteiten zijn opgezet met lokale maatschappelijke aanbieders, zie hiervoor het convenant. De locatie betreft CBS De Grondtoon aan de Jan Zwartplantsoen 20 te Bunschoten.

Het thematische aanbod is afwisselend en gericht op verschillende domeinen. Het vergroten van de woordenschat en de Nederlandse taal is overkoepelend. In onderstaand overzicht leest u de activiteiten en domeinen waar aan gewerkt wordt.

Pr8Tklas

Elke dinsdagmiddag komen op het Oostwende College prachtige praktijkgerichte leerlingen van groep 8. Onze leerlingen van de diverse scholen ontwikkelen hun talenten en maken op deze middag kennis met het voortgezet onderwijs. Aan de hand van diverse modules die in het voortgezet onderwijs aan bod komen, krijgen de leerlingen lessen verzorgd door diverse vakdocenten. Er wordt gezaagd en getimmerd bij techniek, er worden heerlijke gerechten gemaakt in de keuken en leren ze nieuwe technieken bij drama. 
Na de voorjaarsvakantie, start de module sport in samenwerking met Waltman Gym