Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

Opleidingsscholen

Alle scholen van Scholengroep Wijzer zijn opleidingsscholen. Zij hebben een samenwerkings-overeenkomst gesloten met een PABO om studenten op te leiden. Het merendeel van de leerkrachten is of wordt geschoold in het begeleiden van studenten. Door studenten op te leiden in de school kunnen zij vanuit hun opleiding expertise de basisschool inbrengen en bijdragen aan de schoolontwikkeling. De onderwijskundige ontwikkelingen komen vooral tot uiting bij het praktijkonderzoek van de MINOR (derde jaar CHE), de Leerwerkgemeenschap (Marnix) en het werken aan Persoonlijk Meesterschap (VIAA Scope). Opleidingsscholen passen bij onze missie en visie.

Door samen te werken met onze partnerscholen, CHE, Marnix en VIAA, willen we onze aanstaande leerkrachten zo goed mogelijk begeleiden. Door met deze 3 hogescholen samen te werken en ervaringen te delen kunnen we de kwaliteit van begeleiden borgen.

De verdeling van de scholen is als volgt:

CHE:
CBS het Sterrenlicht
CBS de Ark
CBS School met de Bijbel
GBS Calvijnschool

Marnix:
CBS de Grondtoon
CBS de Vlucht
CBS de Wegwijzer

VIAA:
GBS Groen van Prinstererschool
GBS Talent
GBS de Bavinck

Heb je belangstelling voor een LIO stage, volg je de Pabo op een andere hogeschool of heb je andere vragen, neem dan contact op met Jannie van Halteren (CHE en Marnix) of Rianne Hagebeuk (VIAA)

Ben je MBO student en wil je onderwijsassistent worden, dan is er ook een mogelijkheid om stage te lopen op onze 10 scholen. De aanvragen worden per schooljaar bekeken en toegezegd. Daarnaast bieden de scholen ruimte voor korte maatschappelijke stages.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste LIO-stagiaires!

Sinds augustus 2009 zijn wij als partnerscholen verbonden aan de CHE te Ede en de Marnix Academie te Utrecht. Bij plaatsing van studenten hebben deze studenten voorrang. De ervaring leert dat niet alle LIO-plaatsen altijd ingevuld kunnen worden, dus ook andere LIO-stagiaires kunnen reageren. De basisschool, de startdatum en de werkdagen worden in overleg met elkaar bepaald. Indien je een voorkeur hebt voor één van de bovenstaande basisscholen, mag je die natuurlijk kenbaar maken. LIO-stagiaires worden uitbetaald als onderwijsassistent. Wij hanteren een speciale procedure voor de benoeming van een LIO-stagiaire (De Marnix Academie hanteert i.p.v. LIO de term ‘Praktijkleren’). 

Indien je geïnteresseerd bent om bij ons je LIO af te ronden, ontvangen wij graag voor april 2024 een sollicitatiebrief en CV via: info@wijzerscholen.nl (t.a.v. Jannie van Halteren)

Scholengroep Wijzer
Postbus 100
3750 GC  Bunschoten
t.a.v Jannie van Halteren