Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

Aanmelden bij een school van Wijzer!

Wij hanteren een open toelatingsbeleid voor het aanmelden van leerlingen. Ouders en leerlingen met een niet-christelijke levensovertuiging zijn van harte welkom, op voorwaarde dat zij bereid zijn deel te nemen aan christelijke vieringen, Bijbel lezen, bidden en het zingen van christelijke liederen.

Bij Scholengroep Wijzer geloven we in de vrijheid van keuze. Ouders hebben de mogelijkheid om een school te kiezen die het beste past bij de behoeften van hun kind. Een vooraanmelding van een leerling kan vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Pas vanaf de 3e verjaardag kan een leerling ingeschreven worden. Een inschrijving is pas definitief wanneer de school een plaatsingsbevestiging heeft verstrekt.

In het geval van een leerlingenstop, bepaalt een commissie de definitieve plaatsing van leerlingen. Hierbij wordt gelet op de motivatie van ouders met betrekking tot de identiteit en het onderwijsconcept van de school. Broertjes en zusjes hebben voorrang, en de reisafstand tot de school speelt ook een rol bij de plaatsing.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt in overleg met ouders en de scholen een passende plek gezocht waar de leerling extra ondersteuning kan krijgen.

Let op: het aanmeldformulier kan digitaal worden ingevuld en ondertekend, maar dient niet digitaal te worden verzonden. U kunt het ingevulde formulier downloaden en per e-mail versturen naar info@wijzerscholen.nl. Wij kijken uit naar de aanmelding van uw kind en heten u van harte welkom bij Scholengroep Wijzer!

Voor ouders:

Sociaal Team De Lingt

U kunt bij Sociaal Team de Lingt terecht als u problemen heeft op meerdere gebieden. Denk hierbij aan de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, verslaving, eenzaamheid, overlast en meer.

Heeft u op bepaalde leefgebieden een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij de hulpverleners van Sociaal Team De Lingt. Het Sociaal Team organiseert de zorg op een nieuwe manier: dicht bij huis, snel en passend bij uw vraag en met één vast contactpersoon.

Het team heeft de thuisbasis in het gemeentehuis en werkt samen met het Zorgloket. De feitelijke hulpverlening wordt, indien gewenst, zoveel mogelijk bij u thuis uitgevoerd. U kunt contact met hen via de mail, telefoon, aanmeldformulier of u gaat naar het gemeentehuis waar men u verder helpt.

Misschien heeft u geen vragen over uzelf, maar wel over iemand anders. Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Soms weten mensen niet dat ze hulp kunnen krijgen of durven ze geen hulp te vragen. Dan is het goed als iemand uit de omgeving de eerste stap naar hulp zet. Zo kan worden voorkomen dat problemen verergeren.

Sociaal Team De Lingt is er voor alle inwoners van Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Sociaal Team De Lingt ondersteunt met name in situaties waarin er een hulpvraag is op één of meerdere leefgebieden. Dit kan een vraag zijn op het gebied van bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, middelengebruik of geestelijke gezondheidsproblemen. Wij kijken bij elke aanmelding of deze past bij de ondersteuning die wij kunnen bieden of inzetten.

De Boei

De Boei speelt als voorliggende voorziening op de zorg een grote rol in Bunschoten. We zetten onze hulpverlening zo in, dat duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Hoe doen we dat? In feite door ‘de huisarts van het sociaal domein’ te zijn. De Boei is op alle levensvlakken actief van geboorte tot het levenseinde. Dat betekent dat de sociaal werkers over een enorm netwerk beschikken van mensen en organisaties. We kunnen snel doorsturen waar nodig, zelf hulp bieden, vrijwilligers inzetten of mensen met elkaar in contact brengen.

Doel

“Wij willen in 2025 een methode ontwikkeld hebben waardoor we voor elkaar kunnen blijven zorgen in Bunschoten.”

Daar horen drie hoofddoelen bij:

– Buurten hebben hulpmiddelen om hun bewoners te ondersteunen en te activeren.
– De Boei is de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties en is het sociale aanspreekpunt voor bedrijven.
– De Boei zet nieuwe technieken en methoden in op alle werkvelden, teneinde zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te ondersteunen. Hierdoor moet iedereen mee kunnen blijven doen.

Onze scholen

scholengroepwijzer_logoschool_hetsterrenlicht_300_01

Het Sterrenlicht

Jij mag er zijn, sta op en schitter! Met innovatief-traditioneel onderwijs en ateliers in het middagprogramma.

scholengroepwijzer_logoschool_groenvanprinsteren_300_01

De Groenschool

Triple Groen: Geloven, Groeien en Genieten… Kinderen leren vertrouwen te krijgen in de toekomst; groeien in geloof en jezelf is essentieel.

scholengroepwijzer_logoschool_bavinckschool_300_01

Bavinckschool

Je blinkt uit op een plek waar je je veilig voelt en je jezelf mag zijn Ons motto is daarom: Je blinkt uit op de Bavinck!”

scholengroepwijzer_logoschool_schoolmetdebijbel_300_01

School met de Bijbel

Gelovend Leren Groeien op onze fijne, kleinschalige basisschool aan de Eem.

scholengroepwijzer_logoschool_deark_300_01

De Ark

In een stabiele omgeving krijgt ieder kind de kans om een passende koers te varen.

scholengroepwijzer_logoschool_hettalent_300_01

Het Talent

Je wordt gekend op Het Talent...
In een rustige leeromgeving gaat alle aandacht uit naar de individuele talenten van leerlingen.

scholengroepwijzer_logoschool_calvijnschool_300_01

Calvijnschool

Samen bouwen aan de toekomst! Ons geloof vormt de basis voor ons onderwijs.

scholengroepwijzer_logoschool_dewegwijzer_300_01

De Wegwijzer

Samen zicht op jouw weg! Samen zicht op jouw weg! We werken veel thematisch met IPC (International Primary Curriculum).

scholengroepwijzer_logoschool_devlucht_300_01

De Vlucht

Een warm nest geeft kinderen vleugels… Ontdekkend, thematisch en spelenderwijs leren staat centraal.

scholengroepwijzer_logoschool_degrondtoon_300_01

De Grondtoon

Elk kind krijgt gelijke kansen door Leerdoelgericht Onderwijs in een groene, veilige omgeving die talenten en leerplezier stimuleert.